แก้วขาวเซรามิคพิมพ์ลาย ขนาด 11 Oz. เนื้อเคลือบด้าน